Aplikaci může využívat kdokoliv i bez licence PREMIER system. Stačí se pouze zaregistrovat a to pomocí platné e-mailové adresy. Registrace je velmi snadná, po spuštění stránky air.premier.cz se uživateli zobrazí úvodní stránka, kde stačí kliknout na "Registrovat".Druhou možností, jak se může uživatel zaregistrovat, je pomocí tlačítka "Přihlásit" a následně "Registrovat".

V obou případech se spustí dialogové okno, ve kterém uživatel musí vyplnit následující údaje:

  • jméno,
  • příjmení,
  • e-mailovou adresu - pomocí této e-mailové adresy se budete do aplikace přihlašovat a zároveň slouží k ověření uživatele a pro dokončení aktivace přihlášení.
  • heslo - zde si uživatel zvolí své přihlašovací heslo do aplikace. 
    Heslo by mělo obsahovat minimálně 8 znaků, alespoň jedno malé a jedno velké písmeno a alespoň jednu číslovku.
  • ověření hesla - pro ověření správnosti hesla, je zapotřebí zvolené heslo vyplnit ještě jednou,
    poté je jen potřeba udělit souhlas s obchodními podmínkami a následně kliknout na tlačítko "Registrovat"


Obchodní podmínky naleznete zde.Systém Vám v tuto chvíli automaticky odešle na zvolenou e-mailová adresu potvrzení registrace. Pro dokončení registrace stačí pouze v zaslaném

e-mailu kliknout na "Aktivovat".Pokračujte na -> založení účetní jednotky.

  • No labels